Skip to main content

 icon rounded facebook    icon youtube

0
0

หัวล่อฟ้าทองแดงปลายเกลียว KML LELT 58-100 ELEVATION TERMINAL

kumwell lelt58-60
Kumwell หัวล่อฟ้าทองแดงปลายเกลียว LELT 58-100  Blunt end air terminals Copper  หัวฟ้าทองแดง ทนต่อการกัดกร่อน ใช้กับอาคารคอนกรีต ตามมาตรฐานใหม่ของ วสท. (EIT Standard) และ IEC การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก  ประสิทธิภาพสูงกว่าปลายแหลม  ขนาด ความยาว 100 cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง ...Read more
Common price: 2,100.00 THB Our price: 2,247.00 THB each


  • Description
  • Specifications

Kumwell หัวล่อฟ้าทองแดงปลายเกลียว

LELT 58-100  Blunt end air terminals Copper 

  • หัวฟ้าทองแดง ทนต่อการกัดกร่อน ใช้กับอาคารคอนกรีต
  • ตามมาตรฐานใหม่ของ วสท. (EIT Standard) และ IEC การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
  • ประสิทธิภาพสูงกว่าปลายแหลม 
  • ขนาด ความยาว 100 cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง 15mm. (5/8")
Height: 100 cm
Brand: KumwellKumwell