icon rounded facebook    icon youtube

0
0

Liva Group


งานตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า โรงงานผลิตเหล็ก อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2566

งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซอยบงกช 47 คลองหลวง ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2566

งานตรวจสอบหัวล่อฟ้า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

31 สิงหาคม 2566

การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า บ้านพัก 2 ชั้น เอกชัย-บางบอน 4

31 สิงหาคม 2566

ติดตั้งป้องกันฟ้าผ่า โกดังเก็บสินค้า จ.ชัยนาท

24 สิงหาคม 2566

ระบบป้องกันฟ้าผ่า โรงเรียน อ.ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี

21 สิงหาคม 2566
 

งานติดตั้งล่อฟ้า โรงงานเหล็ก จ.ปทุมธานี

21 สิงหาคม 2566

งานป้องกันฟ้าผ่ามูลนิธิสว่างธรรมสถาน จ.ฉะเชิงเทรา

16 มีนาคม 2564
  งานติดตั้งหัวล่อฟ้าบนเสาสูง 32 เมตร โดยใช้หัวล่อฟ้า ยี่ห้อ LIVA รุ่น LAP-DX-250 ติดตั้งบนเสาถักสูง 27+5 เมตร สายนำลงดินชนิดทองแดงเปลือยขนาด 70 sq.mm. ร้อยในท่อขาว ขนาด 1 นิ้ว