จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

          As Liva Group, we render services on project designing, production, undertaking and consul­ tancy about "Lightning Protection Systems," and in that context, we aspire to provide safe living conditions for you, your beloved ones and people around you.
While rendering these services, our target is to
offer you "the best service with the most appro­ priate conditions:' Accordingly, we have proved our business and production quality in many projects we have completed. With each passing day, our whole team is devoted to renewing and developing ourselves in order to be the best in the field and we work really hard for this objec­ tive.
We are well aware that being the best requires to
be honest and reliable, to act with proud, and to work with dedication.
We wish to express our gratitude to our custom­ ers for being with us in the long adventure we have started, for trusting and preferring us.

Sincerely, Liva Grup

liva factory   

 

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Official dealer)

กรุณาสอบถามราคา หัวล่อฟ้า LIVA LAP-CX 040 Active lightning rod

กรุณาสอบถามราคา หัวล่อฟ้า LIVA LAP-CX 070 Active lightning rod

กรุณาสอบถามราคา หัวล่อฟ้า LIVA LAP-BX 125 Active lightning rod

กรุณาสอบถามราคา หัวล่อฟ้า LIVA LAP-BX 175 Active lightning rod

กรุณาสอบถามราคา หัวล่อฟ้า LIVA LAP-AX 210 Active lightning rod

กรุณาสอบถามราคา เครื่องนับฟ้าผ่า Lightning strike counter LSC-LX01-05

กรุณาสอบถามราคา หัวล่อฟ้า LIVA LAP-DX 250 Active lightning rod

ทั้งหมด 1 - 7 จาก 7