จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

lap-dx-250 with tower
งานติดตั้งหัวล่อฟ้า Conventional บนถังไซโล

โดยใช้หัวล่อฟ้า Air Terminal ACP LTAT58-100T  ติดตั้งบนถังไซโล สูง 21 เมตร สายนำลงดินชนิดทองแดงเปลือยขนาด 50 sq.mm. ร้อยในท่อ UPVC ขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมระบบกราวด์

หัวล่อฟ้า Air Terminal ACP LTAT 58-100T เป็นหัวล่อฟ้าทองแดงปลายมน ชุบด้วยดีบุก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

และยังคงประสิทธิภาพของตัวนำไฟฟ้าได้ดี

lap-dx-250 with tower

ภาพรวมการติดตั้งหัวล่อฟ้า Air-terminal ACP LTAT58-100T บนถังไซโล

เป็นหัวล่อฟ้าทองแดงปลายมนชุบดีบุก บนเสากัลวาไนท์สูง 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์จับยึด 

ภาพการทดสอบตรวจวัดอ่านค่าความต้านทานระบบกราวด์ไฟฟ้า (Grounding system) ด้วยเครื่องวัดความต้านทานดิน (Earth tester)

และการเชื่อมระบบสายกราวด์ด้วยวิธีหลอมละลาย (Exthermo welding)