จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

เกี่ยวกับโครงการ : ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบกราวด์ ของระบบหัวล่อฟ้า Resort เขาไม้แก้ว ชลบุรี กับหัวล่อฟ้า Stormaster ESE จำนวน 3 ตำแหน่ง งานนี้เจอแต่หินต้องใช้วิธีการเจาะแบบบาดาลกันเลยทีเดียว ปี 2550 หากเป็นสมัยนี้ กราวด์เคมี ช่วยได้ง่ายกว่าเยอะ
ชนิดของหัวล่อฟ้า : หัวล่อฟ้าแบบ ESE ของ จำนวน 6 หัว บนเสาสูง 21 เมตร ปรับปรุงค่าความต้านทานกราวด์ 3 ตำแหน่ง
สายนำลงดิน : สายทองแดงเปลือย
ระบบกราวด์ : แท่งกราวด์แบบเจาะลึก 12 เมตร
ระยะเวลาการทำงาน : 1 วัน

ตำแหน่งแรกเสาล่อฟ้าสูง 21 เมตร บริเวณโรงเลี้ยงม้า

ค่าความต้านทานที่วัดทดสอบก่อนการปรับปรุงค่ากราวด์ เป้าหมายคือต่ำกว่า 5 โอห์ม

จัดการต้นแรกหลังจากเราใช้วิธีการตอกแท่งกราวด์ในแบบปรกติ และจำนวนแท่งกราวด์ไม่มีผลต่อค่าความต้านทานที่ควรจะลดลง แต่ไม่เกิดผลขั้นตอนนี้เราตัดสินใจใช้รถขุดเจาะบาดาลในความพยายามในการลดค่าความต้านทานให้ได้ตามที่เราต้องการ

และแล้วความพยายามของเราก็สำเร็จ 2.65 โอห์มในพื้นที่หินๆ แบบนี้

และในตำแหน่งอื่นๆ เราก็ใช้วิธีเดียวกัน

ค่าทดสอบที่ดีที่สุดในวันนั้น 0.20 โอห์ม ค่าที่ดีที่สุดในวันน้้น