จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

ปรับปรุงเปลี่ยนหัวล่อฟ้าจากของเดิมรุ่น System 3000 ทดแทนด้วยรุ่น LPI Stormaster 60 ESE

สายนำลงดินเป็นสาย COAXIAL CABLE 80/50mm.

หัวล่อฟ้า System 3000 หัวเดิม ก่อนการเปลี่ยนหัวใหม่

เริ่มจากการถอดชุดรองรับเสาใต้หลังคาในจุดนี้อันตราย จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังที่สุด
เข็มขัดนิรภัย ต้องมีในการทำงาน

ด้านบนต้องทำงานประสานกับด้านล้างให้มากที่สุด

เมื่อหัวลดระดับต่ำลงมาเราก็ถึงเวลาถอดหัวเดิม และใส่หัวใหม่ Stomaster ESE 60

ตั้งเสาพร้อมยึดโยงให้แข็งแรง

ตรวจสอบระบบกราวด์ด้านล่างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมรับพลังงานฟ้าผ่า

ทดสอบวัดค่าความต้านทานระบบกราวด์ อ่านค่าได้ 0.85 โอห์ม เป็นค่าที่ดีมากๆ จบงานกลับบ้านได้