จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

หัวล่อฟ้า ESE (Early Streamer Emission Air terminal)

 หัวล่อฟ้า LIVA ESE หัวล่อฟ้า LPI ESE หัวล่อฟ้า CPT ESE หัวล่อฟ้า ABB ESE หัวล่อฟ้า FOREND ESE

 ในทุกๆยี่ห้อจะมีหลัการทำหน้าที่คล้ายๆกันอยู่ 2 สถานะ แตกต่างกันที่ใช้เทคนิควิธีที่ต่างกันไปคือ

1. สภาวะปรกติ ที่มีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์บนกลุ่มเมฆแบบปรกติไม่มากนัก หัวล่อฟ้า ESE จะทำการระบายประจุไฟฟ้าที่ลอยอยู่เหนือ อาคาร หรือบริเวณรอบข้างลงดิน ทำให้ลดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ในบริเวณนั้นๆลงทำให้โอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าน้อยลง

2. สภาวะการคลายประจุ ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไปรับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าได้โดยตรงในขณะเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์เหนือบริเวณ หรืออาคารมากเพียงพอที่จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจาก ฟ้าสู่พื้นดิน หรือที่เรียกว่า ฟ้าผ่า ได้อย่างฉับพลัน ทำให้สามารถกำหนดจุดให้เกิดฟ้าผ่าได้อย่างปลอดภัย