จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

VAL MS 230/3+1 Phoenix Surge protection ป้องกันไฟฟ้ากระโชก 40 kA (8/20 μs)

VAL MS 230/3+1 Phoenix Surge protection ป้องกันไฟฟ้ากระโชก 40 kA (8/20 μs)

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางด้านสายไฟฟ้าส่งกำลังแบบ 3 เฟส 4 สาย

IEC category II EN type T2
Nominal voltage UN 230 V AC (400 V AC)
Arrester rated voltage UC 275 V AC
Arrester rated voltage UC (L-N) 275 V AC
Arrester rated voltage UC (N-PE) 260 V AC
UT (TOV-proof) 335 V AC (5 s / L-N)
1200 V AC (200 ms / N-PE)
Nominal frequency fN 50 Hz (60 Hz)
Ground conductor current IPE ≤ 1 μA
Standby power consumption PC ≤ 360 mVA
Max. discharge surge current Imax (8/20) μs 40 kA
Max. discharge surge current Imax (8/20) μs maximum (L-N) 40 kA
Max. discharge surge current Imax (8/20) μs maximum (L-PE) 40 kA
Max. discharge surge current Imax (8/20) μs maximum (N-PE) 40 kA
Nominal discharge surge current In (8/20) μs (L-N) 20 kA
Nominal discharge surge current In (8/20) μs (LPE) 20 kA
Nominal discharge surge current In (8/20) μs (NPE) 20 kA

Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail: