จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

Lightning strike counter

เป็นเครื่องมือในการนับ และบันทึกจำนวนครั้งของเสิร์ชฟ้าผ่า หรือแรงดันไฟฟ้ากระโชกในระดับสูงที่ไหลเข้ามาในระบบป้องกันฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า หรือในระบบไฟฟ้า