จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

การต่อลงดินในระบบไฟฟ้า (Grounding system)

ประโยชน์ของการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าคือ 

  1. ป้องกันไฟรั่ว เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลเมื่อไปสัมผัส กับส่วนที่เป็นเครื่องบริภัณฑ์ที่เป็นโลหะที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า
  2. ป้องกันไฟช็อต เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร 
  3. ป้องกันสัญญาณรบกวน รักษาเสถียรภาพในการทำงานของอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำระบบกราวด์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ต่ำ และคงที่ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศไปอย่างไรก็ตาม ที่นี่มีให้ครับเช่น แท่งกราวด์คุณสูงมาตราฐาน UL ท่อกราวด์ แผ่นกราวด์ กราวด์เคมี ผงปรับคุณภาพ และคงระดับความชื้นในดินไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย

ทั้งหมด 1 - 14 จาก 14