จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

ระบบล่อฟ้าพื้นฐาน (Conventional system) Faraday cage & Franklin-rod Air Terminals

 

หัวล่อฟ้า Conventional Air Terminal ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) ที่ วสท.รับรองอย่างเป็นทางการโดยมีการออกแบบ ระบบกรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) หรือระบบตัวนำตาข่าย (Mesh Conductor System) และระบบหลักล่อฟ้าแฟรงคลิน หรือ Franklin rod ที่ได้จาก Franklin design

ทั้งหมด 1 - 39 จาก 39