ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เกี่ยวกับโครงการ : โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก

ชนิดของหัวล่อฟ้า : หัวล่อฟ้าแบบ ESE เปลี่ยนหัว System 3000 เดิม เนื่องจากชำรุดตามสถาพการใช้งาน มาเป็น LPI Stomaster ESE จำนวน 1 หัว อาคารโรงงาน

สายนำลงดิน : สาย COAXIAL CABLE 80/50mm.

 ระบบกราวด์ : แท่งกราวด์ตอกแบบเดลต้า กล้องทดสอบ

ระยะเวลาการทำงาน : 1 วัน

tycoons1

tycoons2

หัวเดิม System 3000 ก่อนการเปลี่ยนหัวใหม่

tycoons3

เริ่มจากการถอดชุดรองรับเสาใต้หลังคาในจุดนี้อันตราย จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังที่สุด เข็มขัดนิรภัย ต้องมีในการทำงาน

tycoons4

ด้านบนต้องทำงานประสานกับด้านล้างให้มากที่สุด

tycoons5

เมื่อหัวลดระดับต่ำลงมาเราก็ถึงเวลาถอดหัวเดิม และใส่หัวใหม่ Stomaster ESE 60

tycoons6

ตั้งเสาพร้อมยึดโยงให้แข็งแรง

tycoons7 

ตรวจสอบระบกราวด์ด้านล่างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมรับพลังงานฟ้าผ่า

 

tycoons8 

ทดสอบวัดค่าความต้านทานระบบกราวด์ อ่านค่าได้ 0.85 โอห์ม เป็นค่าที่ดีมากๆจบงานกลับบ้านได้

Go to top