เกี่ยวกับโครงการ : โรงงานผลิตอาหาร
ชนิดของหัวล่อฟ้า : หัวล่อฟ้าแบบ ESE ของ LPI Stormaster ESE จำนวน 3 หัว อาคารสำนักงาน 1 อาคารโรงงาน 2
สายนำลงดิน : สายทองแดงเปลือย
ระบบกราวด์ : แท่งกราวด์ตอกแบบเดลต้า กล้องทดสอบพร้อมเครื่องนับจำนวนฟ้าผ่า
ระยะเวลาการทำงาน : 8 วัน