เกี่ยวกับโครงการ : โรงงานผลิตอาหาร
ชนิดของหัวล่อฟ้า : หัวล่อฟ้าแบบ ESE ของ LPI Stormaster ESE จำนวน 4 หัว อาคารสำนักงาน อาคารที่พัก อาคารโรงงาน อาคารไซโล
สายนำลงดิน : แท่งกราวด์ตอกแบบเดลต้า กล้องทดสอบพร้อมเครื่องนับจำนวนฟ้าผ่า
ระบบกราวด์ : แท่งกราวด์ตอกแบบเดลต้า
ระยะเวลาการทำงาน : 10 วัน