จำหน่าย หัวล่อฟ้า กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบไฟฟ้า เสียงประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรทัศน์อาคารสูง

สายด่วน : 096-828-7555

เกี่ยวกับโครงการ : โรงงานอุตสาหกรรม
ชนิดของหัวล่อฟ้า : หัวล่อฟ้าแบบ ESE ของ LPI Stormaster ESE จำนวน 1 หัว ติดตั้งบนหลังคาเหล็กของโรงงาน
สายนำลงดิน : สายทองแดงเปลือย นำลงดินสองแนว
ระบบกราวด์ : แท่งกราวด์ตอกแบบเดลต้า
ระยะเวลาการทำงาน : 1 วัน

งานประกอบหัว และเสาล่อฟ้า

ภาพแสดงการประกอบหัวล่อฟ้า

ภาพแสดงการป้องกันน้ำรั่วไหล การยึดโยง การจับยึดฐานเสาใต้หลังคา และการเดินท่อร้อยสายนำลงดิน

งานระบบกราวด์สายล่อฟ้าพร้อมการทดสอบ

ภาพแสดงการติดตั้งกล่องทดสอบ และการขุดวางสายเชื่อมโยงระบบแท่งกราวด์ใต้ดิน

ภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบแท่งกราวด์ใต้ดินด้วย One time