หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 34-60 Blunt end air terminals ขนาด 3/4" ยาว 60 cm. LTAT 34-60

Kumwell หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 34-60 Blunt end air terminals

หัวฟ้าทองแดงปลายมนมาตราฐานใหม่ ความยาว 60 cm. ขนาด 19mm. (3/4") ประสิทธิภาพสูงกว่าปลายแหลม

You must be registered in order to post a comment

Facebook

Google Plus

Go to top