หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 34-200 Blunt end air terminals ขนาด 3/4" ยาว 200 cm. LTAT 34-200

Kumwell หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 34-200 Blunt end air terminals

หัวฟ้าทองแดงปลายมนมาตราฐานใหม่ ความยาว 200 cm. ขนาด 19mm. (3/4") ประสิทธิภาพสูงกว่าปลายแหลม

You must be registered in order to post a comment
Go to top