หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 58-200 Blunt end air terminals ขนาด 5/8" ยาว 200 cm. LTAT 58-200

Kumwell หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 58-200 Blunt end air terminals

หัวฟ้าทองแดงปลายมนมาตราฐานใหม่ ความยาว 30 cm. ขนาด 15mm. (5/8") ประสิทธิภาพสูงกว่าปลายแหลม

You must be registered in order to post a comment
Go to top