หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 58-60 Blunt end air terminals ขนาด 5/8" ยาว 60 cm. LTAT 58-60

Kumwell หัวล่อฟ้าปลายมน LTAT 58-60 Blunt end air terminals

หัวฟ้าทองแดงปลายมนมาตราฐานใหม่ ความยาว 60 cm. ขนาด 15mm. (5/8") ประสิทธิภาพสูงกว่าปลายแหลม

You must be registered in order to post a comment

Facebook

Google Plus

Go to top