อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก Surge Protection Device (SPD)

ใช้สำหรับป้องกันพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินขนาดสูงที่เกิดขึ้นชั่วขณะมีสาเหตุจาก ฟ้าผ่า หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด หรือจากการทำงานของระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ เข้าสู่ระบบไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนใหญ่มักเกิดกับ ระบบไฟฟ้าประเภท อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ แผงวงจรควบคุมลิฟท์ ควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ทั้งหมด 1 - 9 จาก 9

Facebook

Google Plus

Go to top