หัวล่อฟ้า ESE : Early Streamer Emission Air terminal

ในทุกๆยี่ห้อจะมีหลัการทำหน้าที่คล้ายๆกันอยู่ 2 สถานะ แตกต่างกันที่ใช้เทคนิควิธีที่ต่างกันไปคือ

1.ในสภาวะปรกติที่ไม่มีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์บนกลุ่มเมฆมากนัก หัวล่อฟ้า ESE จะทำการระบายประจุไฟฟ้าที่ลอยอยู่เหนือ อาคาร หรือบริเวณรอบข้างลงดิน ทำให้ลดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ในบริเวณนั้นๆลงทำให้โอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าน้อยลง
2.ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไปรับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าได้โดยตรงในขณะเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์เหนือบริเวณ หรืออาคารมากเพียงพอที่จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจาก ฟ้าสู่พื้นดิน หรือที่เรียกว่า ฟ้าผ่า ได้อย่างฉับพลัน ทำให้สามารถกำหนดจุดให้เกิดฟ้าผ่าได้อย่างปลอดภัย
ทั้งหมด 21 - 21 จาก 21
Go to top